ΔΝ

ΥΠΑΡΧΕΙ

Μια έρευνα, με όχημα την Καλλιτεχνική πλατφόρμα του Ορίζοντα Γεγονότων, για την υπαρκτότητα των πραγμάτων και ιδίως της ενεργής Τέχνης του σήμερα. Δεν έχουμε τις απαντήσεις όμως σίγουρα, μπορούμε να βρούμε τις ερωτήσεις.

  • Facebook

Δεν Υπάρχει

Μια έρευνα, με όχημα την Καλλιτεχνική πλατφόρμα του Ορίζοντα Γεγονότων, για την υπαρκτότητα των πραγμάτων και ιδίως της ενεργής Τέχνης του σήμερα. Δεν έχουμε τις απαντήσεις όμως σίγουρα, μπορούμε να βρούμε τις ερωτήσεις.

  • Facebook

το μετεωρικό βήμα της μη υπαρκτής τέχνης